9
May
2018

Nadzor, ki ga izvajajo obveščevalne službe: zaščitni ukrepi in pravna sredstva v zvezi s temeljnimi pravicami v Evropski uniji – Del II - Povzetek

Ker terorizem, kibernetski napadi in dobro razvite čezmejne kriminalne mreže pomenijo čedalje večje grožnje, je postalo delo obveščevalnih služb nujnejše ter bolj zapleteno in mednarodno. Tako delo lahko pomeni velik poseg v temeljne pravice, zlasti zasebnost in varstvo podatkov. Čeprav nenehen tehnološki napredek potencialno stopnjuje grožnjo takega posega, lahko učinkovit nadzor in
pravna sredstva omejijo možnosti zlorabe.

To poročilo je druga publikacija agencije FRA, v kateri je obravnavana zahteva Evropskega parlamenta po poglobljeni raziskavi vpliva, ki ga ima nadzor na temeljne pravice. Z njim se posodablja pravna analiza agencije FRA iz leta 2015 o zadevni temi, pri čemer jo dopolnjuje s terenskimi spoznanji, pridobljenimi v obsežnih pogovorih z najrazličnejšimi strokovnjaki s področja obveščevalne dejavnosti in povezanih področjih, vključno z njenim nadzorom.