Publication date: 09 May 2018

Nadzor obavještajnih službi: mjere za zaštitu temeljnih prava i pravni lijekovi u Europskoj uniji – Svezak II. - Sažetak

Zbog rastućih prijetnji od terorizma, kibernapada i sofisticiranih prekograničnih kriminalnih mreža posao obavještajnih službi sve je više žuran, složen i odvija se na međunarodnoj razini. Takav posao može znatno zadirati u temeljna prava, osobito u prava na privatnost i zaštitu podataka. Iako kontinuirani tehnološki napretci potencijalno pogoršavaju opasnost od takvog zadiranja, učinkovit nadzor i pravni lijekovi mogu ograničiti mogućnost zlouporabe.

Downloads

Publication date: 09 May 2018

Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the European Union – Volume II – Summary (465.67 KB)

Overview

Ovo je izvješće druga FRA-ina publikacija koja se bavi zahtjevom Europskog parlamenta za detaljnim istraživanjem učinaka nadzora na temeljna prava. Izvješćem se ažurira pravna analiza FRA-e za 2015. na tu temu te se ta analiza nadopunjuje uvidima s terena dobivenima na temelju opsežnih intervjua s različitim stručnjacima u području obavještajne djelatnosti i povezanim područjima, uključujući njezin nadzor.

Related