9
May
2018

Sledování zpravodajskými službami: záruky ochrany základních práv a prostředky nápravy v Evropské unii – díl II - Shrnutí

Vzhledem k tomu, že terorismus, kybernetické útoky a sofistikované přeshraniční zločinecké sítě představují rostoucí hrozby, se práce zpravodajských služeb stává stále naléhavější, komplexnější a více mezinárodní. Tato práce může výrazně zasahovat do základních práv, zejména práv na ochranu soukromí a osobních údajů. Zatímco neustálý technologický pokrok může hrozbu takového zasahování ještě zvýšit, potenciál zneužití je možné snížit prostřednictvím účinného dohledu a prostředků nápravy.

Tato zpráva je druhou publikací agentury FRA v reakci na žádost Evropského parlamentu o rozsáhlý výzkum dopadu sledování na základní práva. Aktualizuje právní analýzu tohoto tématu z roku 2015 prováděnou agenturou FRA a doplňuje tuto analýzu o poznatky z praxe získané na základě rozsáhlých rozhovorů s různými odborníky ze zpravodajské oblasti a oblastí souvisejících, včetně dohledu.