9
May
2018

Izlūkdienestu īstenotā novērošana — pamattiesību garantijas un tiesiskās aizsardzības līdzekļi Eiropas Savienībā. II sējums - Kopsavilkums

Pieaugot terorisma, kiberuzbrukumu un sarežģītu pārrobežu noziedzīgo tīklu radītajiem draudiem, izlūkdienestu darbs ir kļuvis aktuālāks, sarežģītāks un tam ir spēcīgāks starptautiskais faktors. Šāds darbs var lielā mērā skart pamattiesības, jo īpaši privātās dzīves un datu aizsardzību. Lai arī nepārtraukts tehnoloģiskais progress potenciāli pastiprina šādas iejaukšanās risku, efektīva uzraudzība un tiesiskās aizsardzības līdzekļi var ierobežot ļaunprātīgas izmantošanas potenciālu.

Šis ziņojums ir FRA otrā publikācija, atbildot uz Eiropas Parlamenta pieprasījumu veikt padziļinātu izpēti par novērošanas ietekmi uz pamattiesībām. Tajā ir atjaunināta FRA 2015. gada juridiskā analīze par šo tēmu, kas papildināta ar faktiskajā darbā balstītiem ieskatiem, kas gūti plašās intervijās ar plašu izlūkošanas un saistīto jomu, tostarp uzraudzības, ekspertu loku.