9
May
2018

Tiedustelupalvelujen tarkkailutoiminta: perusoikeuksien turvaaminen ja oikeussuojakeinot Euroopan unionissa – osa II - Tiivistelmä

Terrorismin, kyberhyökkäysten ja kehittyneiden rajat ylittävien rikollisverkostojen EU:lle aiheuttama uhka kasvaa kasvamistaan, mikä lisää tiedustelupalvelujen työn kiireellisyyttä, monimutkaisuutta ja kansainvälisyyttä. Tällainen työ voi häiritä suuresti perusoikeuksia, erityisesti yksityisyyttä ja tietosuojaa. Jatkuvat tekniset edistysaskeleet voivat pahentaa tällaisen häirinnän uhkaa, mutta tehokkaalla valvonnalla ja oikeussuojakeinoilla voidaan lieventää väärinkäytösten mahdollisuutta.

Tämä raportti on perusoikeusviraston toinen julkaisu, joka perustuu Euroopan parlamentin virastolle tekemään pyyntöön tutkia monialaisesti tarkkailun vaikutusta perusoikeuksiin. Siinä saatetaan ajan tasalle viraston vuonna 2015 samasta aiheesta tekemä oikeudellinen analyysi ja täydennetään analyysia tutkimustuloksilla, jotka perustuvat turvallisuuspalvelujen ja muiden alan asiantuntijoiden ja valvontaelinten laajamittaisiin haastatteluihin.