9
May
2018

Наблюдение от разузнавателните служби: предпазни механизми и правни средства за защита в областта на основните права в Европейския съюз — Том ІІ - Резюме

Тъй като тероризмът, кибератаките и сложните трансгранични престъпни мрежи създават все повече заплахи, работата на разузнавателните служби става още по-належаща, сложна и интернационална. Тази работа обаче може да представлява сериозно вмешателство в основните права, и по-специално защитата на личния живот и данните. Докато постоянният технологичен напредък може да изостри заплахата от такова вмешателство, ефективният контрол и средства за правна защита могат да ограничат
възможностите за злоупотреба.

Настоящият доклад е втората публикация на FRA в отговор на искането на Европейския парламент за задълбочено проучване на въздействието на наблюдението върху основните права. Той актуализира правния анализ на FRA по темата от 2015 г. и го допълва с информация от теренна работа, натрупана след задълбочени разговори с различни експерти в сферата на разузнаването и сходни области, включително контрола върху него.