9
May
2018

Underrättelsetjänsters övervakning: skyddsåtgärder för grundläggande rättigheter och rättsmedel i Europeiska unionen – Volym II - Sammanfattning

I och med de ökande hoten från terrorism, cyberattacker och sofistikerade gränsöverskridande kriminella nätverk har underrättelsetjänsternas arbete blivit allt viktigare, komplexare och mer internationellt. Deras arbete kan allvarligt kränka de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till integritet och skydd för personuppgifter. Medan de ständiga tekniska framstegen potentiellt förvärrar risken för sådana kränkningar, kan en effektiv tillsyn och effektiva rättsmedel hindra möjligheterna till missbruk.

Detta är Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheters andra rapport som svar på Europaparlamentets begäran om en ingående studie av övervakningens inverkan på de grundläggande rättigheterna. Den innehåller en uppdatering av byråns rättsliga analys från 2015 om samma ämne och kompletterar den analysen med fältbaserade inblickar som har erhållits genom omfattande intervjuer med olika experter inom underrättelseområdet och relaterade områden, bland annat tillsynsområdet.