9
May
2018

Sledovanie spravodajskými službami: záruky a prostriedky nápravy v oblasti základných práv v Európskej únii – Zväzok II - Zhrnutie

Terorizmus, kybernetické útoky a sofistikované cezhraničné zločinecké siete predstavujú rastúcu hrozbu. Preto sa práca spravodajských služieb stáva čoraz viac naliehavejšou a komplexnejšou, pričom sa posilňuje jej medzinárodný charakter. Môže dôrazne zasahovať do základných práv, najmä na ochranu súkromia a údajov. Kým neustály technologický pokrok potenciálne zhoršuje hrozbu takéhoto zásahu, účinný dohľad a prostriedky nápravy môžu obmedziť potenciál zneužitia.

Správa je druhou publikáciou agentúry FRA, ktorá je reakciou na žiadosť Európskeho parlamentu o podrobný prieskum dosahu sledovania na základné práva. Aktualizuje právnu analýzu tejto témy, ktorú agentúra FRA vydala v roku 2015, a dopĺňa túto analýzu o poznatky z praxe získané prostredníctvom rozsiahlych rozhovorov s rôznymi odborníkmi z oblasti spravodajských služieb a súvisiacich oblastí, vrátane dohľadu nad nimi.