You are here:

Articolul 47 - Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil

Articolul 47 - Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil

Orice persoană ale cărei drepturi și libertăți garantate de dreptul Uniunii sunt încălcate are dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe judecătorești, în conformitate cu condițiile stabilite de prezentul articol. Orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public și într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, constituită în prealabil prin lege. Orice persoană are posibilitatea de a fi consiliată, apărată și reprezentată. Asistența juridică gratuită se acordă celor care nu dispun de resurse suficiente, în măsura în care aceasta este necesară pentru a-i asigura accesul efectiv la justiție.

 • CJEU Case C-406/18 / Judgment
  PG v Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.
  Decision date:
  19 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:216
 • CJEU Case C-515/17 / Opinion
  Milkiyas Addis v Bundesrepublik Deutschland
  Decision date:
  19 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:225
 • CJEU Case C-517/17 P / Opinion
  Milkiyas Addis v Bundesrepublik Deutschland
  Decision date:
  19 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:225
 • CJEU Case C-564/18 / Judgment
  LH v Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
  Decision date:
  19 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Borders and Visa
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:218
 • CJEU Case C-682/19 P / Order
  BP v European Union Agency for Fundamental Rights
  Decision date:
  19 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Eight Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:214
 • CJEU Case 133/19 / Opinion
  B. M. M. and Others v État belge
  Decision date:
  13 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:222
 • CJEU Case C-571/19 P / Order
  EMB Consulting SE v European Central Bank
  Decision date:
  12 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:208
 • CJEU Case C-606/18 P / Opinion
  Nexans France and Nexans v European Commission
  Decision date:
  12 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:207
 • CJEU Case C-659/18 / Judgment
  Criminal proceedings against VW
  Decision date:
  12 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:201
 • CJEU Case C-314/18 / Judgment
  SF,
  Decision date:
  11 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:191

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found