You are here:

47. pants - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu

47. pants - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu

Ikvienai personai, kuras tiesības un brīvības, kas garantētas Savienības tiesībās, tikušas pārkāptas, ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, ievērojot nosacījumus, kuri paredzēti šajā pantā. Ikvienai personai ir tiesības uz taisnīgu, atklātu un laikus veiktu lietas izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā, tiesību aktos noteiktā tiesā. Ikvienai personai ir iespējas saņemt konsultāciju, aizstāvību un pārstāvību. Juridiskā palīdzība tiek sniegta tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu, ciktāl šī palīdzība ir nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu tiesiskuma īstenošanu.

 • CJEU Case C-339/10 / Order
  Krasimir Asparuhov Estov and Others v Ministerski savet na Republika Bulgaria
  Decision date:
  12 Nov 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Eight Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:680
 • CJEU - C 243/09 / Judgment
  Günter Fuß v Stadt Halle
  Decision date:
  14 Oct 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 317/08, C 318/08, C 319/08 and C 320/08 / Judgment
  Rosalba Alassini v Telecom Italia SpA, Filomena Califano v Wind SpA, Lucia Anna Giorgia Iacono v Telecom Italia SpA, and Multiservice Srl v Telecom Italia SpA
  Decision date:
  18 Mar 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:146
 • CJEU - C 441/07 P / Opinion
  Commission of the European Communities v Alrosa Company Ltd
  Decision date:
  17 Sep 2009
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • ECJ - C 385/07 P / Judgment
  Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH v Commission of the European Communities
  Decision date:
  16 Jul 2009
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • ECtHR / Application no. 63235/00 / Judgment
  Vilho Eskelinen and Others v. Finland
  Decision date:
  19 Apr 2007
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2007:0419JUD006323500

61 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found