You are here:

Член 47 - Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Член 47 - Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия.
Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван.
На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.

 • CJEU - T 496/10 / Judgment
  Bank Mellat v Council of European Union
  Decision date:
  29 Jan 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2013:39
 • CJEU - C 239/12 P / Opinion
  Abdulbasit Abdulrahim v Council of the European Union and European Commission
  Decision date:
  22 Jan 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C - 2583/11 P / Opinion
  Inuit Tapiriit Kanatami and Others v European Parliament and Council of the European Union
  Decision date:
  17 Jan 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • Portugal / Supreme Court of Justice / 211/12.6YRCBR.S1
  Portuguese citizen v Coimbra Appeals Court
  Decision date:
  09 Jan 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Portugal / Supreme Court of Justice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - C 325/11 / Judgment
  Alder v Orłowska, Orłowski
  Decision date:
  19 Dec 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined Cases C 478/11 P to C 482/11 P / Opinion
  Gbagbo, Koné, Boni-Claverie, Djédjé and N’Guessan v Council of the European Union
  Decision date:
  19 Dec 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2012:831
 • CJEU - C-370/12 / Judgment
  Thomas Pringle v Government of Ireland and Others
  Decision date:
  27 Nov 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Full Court)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2012:756
 • CJEU - C 277/11 / Judgment
  M. M. v Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General
  Decision date:
  22 Nov 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 334/12 RX‑II / Opinion
  Oscar Orlando Arango Jaramillo and Others v European Investment Bank
  Decision date:
  21 Nov 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • Romania / Constitutional Court / 1021D/2012
  The Owners’ Association of Block no. 1, 180 Alunişului street, Bucharest
  Decision date:
  20 Nov 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Romania / The Romanian Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found