You are here:

Член 47 - Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Член 47 - Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия.
Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван.
На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.

 • CJEU - T 492/10 / Judgment
  Melli Bank v Council
  Decision date:
  20 Feb 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • Latvia / Civil Cases Department of the Senate of the Supreme Court / SKC-1/2013
  Company v Latvian courts
  Decision date:
  13 Feb 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Latvia / Civil Cases Department of the Senate of the Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Romania / High Court of Cassation and Justice / 1115/1259/2010/a1
  The Piteşti Local City Council, The Municipality of Piteşti, The Romanian Government v SC AXPO Energy România S.A., SCP PROSOLVENŢA IPURL, SC TRUST AXA IPURL, SC TERMOFICARE 2000 SA, SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA.
  Decision date:
  07 Feb 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Romania / High Court of Cassation and Justice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Energy
 • Germany / Federal Finance Court / X K 11/12
  Man v Federal state of Berlin
  Decision date:
  06 Feb 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Finance Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
 • CJEU - T 494/10 / Judgment
  Bank Saderat Iran v Council
  Decision date:
  05 Feb 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 175/11 / Judgment
  H.I.D., B.A. v Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland
  Decision date:
  31 Jan 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-418/11 / Opinion
  Texdata Software GmbH
  Decision date:
  31 Jan 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:50
 • CJEU - C 396/11 / Judgment
  Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa v Ciprian Vasile Radu
  Decision date:
  29 Jan 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - T 496/10 / Judgment
  Bank Mellat v Council of European Union
  Decision date:
  29 Jan 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2013:39
 • CJEU - C 239/12 P / Opinion
  Abdulbasit Abdulrahim v Council of the European Union and European Commission
  Decision date:
  22 Jan 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found