You are here:

Articolul 47 - Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil

Articolul 47 - Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil

Orice persoană ale cărei drepturi și libertăți garantate de dreptul Uniunii sunt încălcate are dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe judecătorești, în conformitate cu condițiile stabilite de prezentul articol. Orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public și într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, constituită în prealabil prin lege. Orice persoană are posibilitatea de a fi consiliată, apărată și reprezentată. Asistența juridică gratuită se acordă celor care nu dispun de resurse suficiente, în măsura în care aceasta este necesară pentru a-i asigura accesul efectiv la justiție.

 • CJEU - C 108/10 / Judgment
  Ivana Scattolon v Ministero dell’ Istruzione, dell’Università et della ricerca
  Decision date:
  06 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 69/10 / Judgment
  Brahim Samba Diouf v Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration
  Decision date:
  28 Jul 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C-187/10 / Judgment
  Baris Ünal v Staatssecretaris van Justitie
  Decision date:
  21 Jul 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 221/09 / Judgment
  AJD Tuna Ltd v Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Generali
  Decision date:
  17 Mar 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - T 117/07 and T 121/07 / Judgment
  Areva and Others v Commission
  Decision date:
  03 Mar 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - Case C-457/09 / Order
  Claude Chartry v Belgian State
  Decision date:
  01 Mar 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:101
 • CJEU - Joined cases C 372/09 and C-373/09 / Judgment
  Josep Peñarroja Fa v Cour de cassation
  Decision date:
  22 Dec 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 444/09 and C 456/09 / Judgment
  Rosa María Gavieiro Gavieiro and Ana María Iglesias Torres v Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia
  Decision date:
  22 Dec 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-279/09 / Judgment
  DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH v Bundesrepublik Deutschland
  Decision date:
  22 Dec 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:811
 • CJEU - C 261/09 / Judgment
  Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG v European Commission
  Decision date:
  16 Nov 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision

61 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found