You are here:

Articolul 47 - Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil

Articolul 47 - Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil

Orice persoană ale cărei drepturi și libertăți garantate de dreptul Uniunii sunt încălcate are dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe judecătorești, în conformitate cu condițiile stabilite de prezentul articol. Orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public și într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, constituită în prealabil prin lege. Orice persoană are posibilitatea de a fi consiliată, apărată și reprezentată. Asistența juridică gratuită se acordă celor care nu dispun de resurse suficiente, în măsura în care aceasta este necesară pentru a-i asigura accesul efectiv la justiție.

 • CJEU Case C-339/10 / Order
  Krasimir Asparuhov Estov and Others v Ministerski savet na Republika Bulgaria
  Decision date:
  12 Nov 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Eight Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:680
 • CJEU - C 243/09 / Judgment
  Günter Fuß v Stadt Halle
  Decision date:
  14 Oct 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 317/08, C 318/08, C 319/08 and C 320/08 / Judgment
  Rosalba Alassini v Telecom Italia SpA, Filomena Califano v Wind SpA, Lucia Anna Giorgia Iacono v Telecom Italia SpA, and Multiservice Srl v Telecom Italia SpA
  Decision date:
  18 Mar 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:146
 • CJEU - C 441/07 P / Opinion
  Commission of the European Communities v Alrosa Company Ltd
  Decision date:
  17 Sep 2009
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • ECJ - C 385/07 P / Judgment
  Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH v Commission of the European Communities
  Decision date:
  16 Jul 2009
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • ECtHR / Application no. 63235/00 / Judgment
  Vilho Eskelinen and Others v. Finland
  Decision date:
  19 Apr 2007
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2007:0419JUD006323500

61 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found