eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Članak 47 - Pravo na učinkoviti pravni lijek i na pravično suñenje

Članak 47 - Pravo na učinkoviti pravni lijek i na pravično suñenje

Svatko čija su prava i slobode, zajamčeni pravom Unije, prekršeni, ima pravo na učinkoviti pravni lijek pred sudom, u skladu s uvjetima utvrñenima ovim člankom.
Svatko ima pravo na pravično, javno suñenje u razumnom vremenskom roku pred neovisnim i nepristranim sudom, prethodno osnovanim u skladu sa zakonom. Svatko ima mogućnost da bude savjetovan, branjen i zastupan.
Pravna pomoć osigurava se za osobe koje nemaju dostatna sredstva, ako je takva pomoć potrebna za osiguravanje učinkovitoga pristupa pravosuñu.

 • Text:
  Source:
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
 • Council v Manufacturing Support & Procurement Kala Naft
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Gascogne Sack Deutschland GmbH, formerly Sachsa Verpackung GmbH v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  The General Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Kendrion v Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Groupe Gascogne SA v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Pfleger and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:747
 • Kone and Others v Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Tenth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Inuit Tapiriit Kanatami and Others v European Parliament and Council of the European Union
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Telefónica and Telefónica de España v Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Wathelet
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Polyelectrolyte Producers Group and SNF v ECHA
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Texdata Software GmbH
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:588

0 results found

0 results found

0 results found