You are here:

Член 47 - Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Член 47 - Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия.
Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван.
На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.

 • Austria / Administrative Court / 2012/18/0057
  (a) An anonymised Turk national (b) Independent Administrative Penal (unabhängiger Verwaltungssenat) of Vienna (Wien)
  Decision date:
  07 Nov 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • CJEU - C 199/11 / Judgment
  Europese Gemeenschap v Otis NV and Others
  Decision date:
  06 Nov 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • Austria / Asylum Court / B3 259443-5/2008
  2 asylum seekers from Serbia v Federal Asylum Office
  Decision date:
  23 Oct 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Asylum Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • Austria / Asylum Court / E3 428458-1/2012
  Claimant from Pakistan v Federal Asylum Office
  Decision date:
  23 Oct 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Asylum Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • CJEU - C 260/11 / Opinion
  The Queen, on the application of David Edwards, and Other v Environment Agency and Others
  Decision date:
  18 Oct 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 396/11 / Opinion
  Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa v Ciprian Vasile Radu
  Decision date:
  18 Oct 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 399/11 / Opinion
  Criminal proceedings against Stefano Melloni
  Decision date:
  02 Oct 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
  Type:
  Opinion
 • Austria / Asylum Court / B4 416.572-1/2010
  Algerian asylum seeker v Federal Asylum Office
  Decision date:
  28 Sep 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Asylum Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • Austria / Constitutional Court / U1740/11
  (a) An anonymised Chechen national (b) Austrian Asylum Court (Asylgerichtshof)
  Decision date:
  20 Sep 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:AT:VFGH:2012:U1740.2011
 • Austria / Asylum Court / C8 407012-1/2009
  Asylum seeker from China v Austria
  Decision date:
  12 Sep 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Asylum Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found