You are here:

Член 47 - Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Член 47 - Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия.
Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван.
На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.

 • ECtHR / Application no. 27244/09 / Judgement
  G. v France
  Decision date:
  23 Feb 2012
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights (Fifth Section)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  CE:ECHR:2012:0223JUD002724409
 • Slovakia / Banská Bystrica Regional Court / 23S 113/2011
  Decision of the Central Mining Authority
  Decision date:
  04 Feb 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Banská Bystrica Regional Court
  Type:
  Decision
 • Ireland / High Court / [2012] IEHC 71
  OJ v Minister for Justice and Equality and the Attorney General
  Decision date:
  03 Feb 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
 • Austria / Asylum Court / D19 423919-1/2012/2E, D19 423918-1/2012-2E
  Asylum seekers from Russia/Chechnya v Federal Asylum Office
  Decision date:
  27 Jan 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Asylum Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • Germany / Federal Finance Court / VI B 98/11
  Married couple v Tax authority
  Decision date:
  19 Jan 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Finance Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
 • CJEU - Joined cases C 628/10 P and C 14/11 P / Opinion
  Alliance One International Inc. and Others v European Commission and Others
  Decision date:
  12 Jan 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 507/10 / Judgment
  Criminal proceedings against X
  Decision date:
  21 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 411/10 and C 493/10 / Judgment
  N.S. v Secretary of State for the Home Department M.E. et al. v Refugee applications Commissioner et al.
  Decision date:
  21 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:865
 • CJEU - C 272/09 P / Judgment
  KME Germany AG, KME France SAS, KME Italy SpA v Commission
  Decision date:
  08 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 386/10 P / Judgement
  Chalkor AE Epexergasias Metallon v European Commission
  Decision date:
  08 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found