You are here:

Член 47 - Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Член 47 - Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия.
Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван.
На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.

 • Ireland / High Court / [2012] IEHC 233
  Minister for Justice and Equality v Tomasz Marjasz
  Decision date:
  24 Apr 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Portugal / Court of Appeal of Évora / 145/08.9GAVRS.E1
  Plaintiff, Assistant
  Decision date:
  24 Apr 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Appeal of Évora
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - C 416/10 / Opinion
  Jozef Križan e.a. v Slovenská inšpekcia životného prostredia
  Decision date:
  19 Apr 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • Ireland / High Court / [2012] IEHC 134
  Oluwaseun Comfort Okunade and Daniel Demiloluwa Okunade (a minor) v Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General
  Decision date:
  30 Mar 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
 • Slovakia / Constitutional Court / IV. ÚS 154/2012-23
  A. K. v Okresný súd Senica
  Decision date:
  22 Mar 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Slovakia / Constitutional Court of the Slovak Republic
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Estonia / Supreme Court / 3-3-1-87-11
  Andrus Miller v The Ministry of Environment
  Decision date:
  19 Mar 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 292/10 / Judgment
  G v Cornelius de Visser
  Decision date:
  15 Mar 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (First Chamber)
  Type:
  Decision
 • Austria / Constitutional Court / U466/11; U1836/11
  Two anonymised Chinese nationals v Austrian Asylum Court (Asylgerichtshof)
  Decision date:
  14 Mar 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:AT:VFGH:2012:U466.2011
 • Austria / Asylum Court / C8 263654-0/2008
  Asylum seeker from China v Austria
  Decision date:
  12 Mar 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Asylum Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • Austria / Constitutional Court / U466/11
  No violation of Art. 47 - Chinese Woman is denied oral hearing in Asylum Court
  Decision date:
  12 Mar 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:AT:VFGH:2012:U466.2011

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found