You are here:

Članak 47 - Pravo na učinkoviti pravni lijek i na pravično suñenje

Članak 47 - Pravo na učinkoviti pravni lijek i na pravično suñenje

Svatko čija su prava i slobode, zajamčeni pravom Unije, prekršeni, ima pravo na učinkoviti pravni lijek pred sudom, u skladu s uvjetima utvrñenima ovim člankom. Svatko ima pravo na pravično, javno suñenje u razumnom vremenskom roku pred neovisnim i nepristranim sudom, prethodno osnovanim u skladu sa zakonom. Svatko ima mogućnost da bude savjetovan, branjen i zastupan. Pravna pomoć osigurava se za osobe koje nemaju dostatna sredstva, ako je takva pomoć potrebna za osiguravanje učinkovitoga pristupa pravosuñu.

0 results found

61 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found