You are here:

Член 47 - Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Член 47 - Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия.
Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван.
На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.

 • CJEU - C 389/10 P / Judgment
  KME Germany and Others v Commission
  Decision date:
  08 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - T 341/07 / Judgment
  Jose Maria Sison v Council of the European Union
  Decision date:
  23 Nov 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Second Chamber, Extended Composition)
  Type:
  Decision
 • CJEU - T 348/08 / Judgment
  Aragonesas Industrias y Energía, SAU v European Commission
  Decision date:
  25 Oct 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • Austria / Supreme Administrative Court / 2008/17/0113
  An anonymised Austrian national v Independent Administrative Penal of Styria
  Decision date:
  10 Oct 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Enterprise
 • Austria / Supreme Administrative Court / 2010/03/0051
  A municipality, a citizen initiative group, a real estate company, a company running a hotel, seven Austrian citizens and the Salzburg Ombud for environmental protection (Landesumweltanwaltschaft) v Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology
  Decision date:
  30 Sep 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Environment
 • CJEU - F 55/08 / Judgment
  Carlo De Nicola v European Investment Bank (EIB)
  Decision date:
  27 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Civil Service Tribunal (Full Court)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-314/10 / Order
  Hubert Pagnoul v Belgian State
  Decision date:
  22 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:609
 • CJEU Case C-538/10 / Order
  Richard Lebrun and Marcelle Howet v Belgian State
  Decision date:
  22 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:614
 • CJEU - T 461/08 / Judgment
  Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v European Investment Bank (BEI)
  Decision date:
  20 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 108/10 / Judgment
  Ivana Scattolon v Ministero dell’ Istruzione, dell’Università et della ricerca
  Decision date:
  06 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found