You are here:

Článok 47 - Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces

Článok 47 - Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces

Každý, koho práva a slobody zaručené právom Únie sú porušené, má za podmienok ustanovených v tomto článku právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom. Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom. Každý musí mať možnosť poradiť sa, obhajovať sa a nechať sa zastupovať. Právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky v prípade, ak je táto pomoc potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti.

 • CJEU - C 69/10 / Judgment
  Brahim Samba Diouf v Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration
  Decision date:
  28 Jul 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C-187/10 / Judgment
  Baris Ünal v Staatssecretaris van Justitie
  Decision date:
  21 Jul 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • Austria / Constitutional Court / B254/11
  Appellant v Ministry of Traffic, Innovation and Technology (MBVIT)
  Decision date:
  28 Jun 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Environment
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:AT:VFGH:2011:B254.2011
 • Austria / Supreme Administrative Court / 2011/04/0043
  (a) An anonymised bidder consortium (b) Federal Procurement Authority (Bundesvergabeamt) (c) Several anonymised involved parties (d) Austrian Federal Ministry of Economy, Family and Youth (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend)
  Decision date:
  12 May 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - C 221/09 / Judgment
  AJD Tuna Ltd v Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Generali
  Decision date:
  17 Mar 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - T 117/07 and T 121/07 / Judgment
  Areva and Others v Commission
  Decision date:
  03 Mar 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - Case C-457/09 / Order
  Claude Chartry v Belgian State
  Decision date:
  01 Mar 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:101
 • CJEU - Joined cases C 372/09 and C-373/09 / Judgment
  Josep Peñarroja Fa v Cour de cassation
  Decision date:
  22 Dec 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 444/09 and C 456/09 / Judgment
  Rosa María Gavieiro Gavieiro and Ana María Iglesias Torres v Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia
  Decision date:
  22 Dec 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-279/09 / Judgment
  DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH v Bundesrepublik Deutschland
  Decision date:
  22 Dec 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:811

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found