You are here:

Článok 47 - Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces

Článok 47 - Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces

Každý, koho práva a slobody zaručené právom Únie sú porušené, má za podmienok ustanovených v tomto článku právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom. Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom. Každý musí mať možnosť poradiť sa, obhajovať sa a nechať sa zastupovať. Právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky v prípade, ak je táto pomoc potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti.

 • Austria / Supreme Administrative Court / 2011/21/0278
  (a) An anonymised Ukrainian national (b) Independent Administrative Tribunal (Unabhängiger Verwaltungssenat) of Upper-Austria (Oberösterreich)
  Decision date:
  14 Jun 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • Portugal / The Northern Central Administrative Court / 00222/11.9BEPNF
  Appellant v Institute for Social Security
  Decision date:
  14 Jun 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Portugal / The Northern Central Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Czech Republic / The Supreme Court of the Czech Republic / 5 Tdo 464/2012
  R.K.v The State
  Decision date:
  13 Jun 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  The Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Fight against fraud
 • CJEU - C 27/11 / Judgment
  Anton Vinkov v Nachalnik Administrativno-nakazatelna deynost
  Decision date:
  07 Jun 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Decision
 • Austria / Supreme Administrative Court / 2011/22/0097
  Mr E. v Tyrol Public Security Authority [Sicherheitsdirektion]
  Decision date:
  31 May 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • Ireland / High Court / [2012] IEHC 192
  Iyikoreoluwa Iyinke Afolabi And John Adedapo Afolabi (An Infant Suing By His Mother And Next Friend) And Elizabeth Aderinsola Afolabi (An Infant Suing By Her Mother And Next Friend) And Samuel Ademidun Afolabi (An Infant Suing By His Mother And Next Friend Iyikoreoluwa Iyinke Afolabi) v The Minister For Justice And Equality, Ireland And The Attorney General
  Decision date:
  17 May 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
 • Czech Republic / The Supreme Court of the Czech Republic / 4 Tdo 426/2012
  V.L.S. v The State
  Decision date:
  16 May 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Czech Republic / The Supreme Court of the Czech Republic
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Customs
 • Romania / Constitutional Court / 890D/2011, 1693D/2011, 14D/2012, 105D/2012, 392D/2012, 453D/2012
  S.C.“Oltchim” S.A., Mircea Iulian Porţeanu and Dorel Cheche, Carol Stanciu and S.C.”Colierul” S.R.L. and others
  Decision date:
  10 May 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Romania / The Romanian Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - C 277/11 / Opinion
  M. M. v Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General
  Decision date:
  26 Apr 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 619/10 / Opinion
  Trade Agency Ltd v Seramico Investments Ltd
  Decision date:
  26 Apr 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found