You are here:

Článok 47 - Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces

Článok 47 - Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces

Každý, koho práva a slobody zaručené právom Únie sú porušené, má za podmienok ustanovených v tomto článku právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom. Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom. Každý musí mať možnosť poradiť sa, obhajovať sa a nechať sa zastupovať. Právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky v prípade, ak je táto pomoc potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti.

 • CJEU - C 300/11 / Opinion
  ZZ v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  12 Sep 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Opinion
 • Austria / Asylum Court / E5 427.980-1/2012-9E
  Asylum seeker from Turkey v Federal Republic of Austria
  Decision date:
  06 Sep 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Asylum Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • CJEU - C 175/11 / Opinion
  H.I.D., B.A. v Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland
  Decision date:
  06 Sep 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 619/10 / Judgment
  Trade Agency Ltd v Seramico Investments Ltd
  Decision date:
  06 Sep 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (First Chamber)
  Type:
  Decision
 • Austria / Asylum Court / C7 412493-1/2010
  Asylum seeker from India v Austria
  Decision date:
  14 Aug 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Asylum Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • Ireland / Supreme Court / [2012] IESC 47
  Thomas Pringle and Government of Ireland, Ireland and the Attorney General
  Decision date:
  31 Jul 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
 • Czech Republic / The Supreme Administrative Court / 5 Ans 10/2012 - 12
  L.K. v The Municipality of Kolín
  Decision date:
  18 Jul 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  The Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Agriculture
 • Ireland / High Court / [2012] IEHC 296
  Thomas Pringle v Government of Ireland, Ireland and the Attorney General
  Decision date:
  17 Jul 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  Justice, freedom and security
 • CJEU - C 199/11 / Opinion
  Europese Gemeenschap v Otis NV and Others
  Decision date:
  26 Jun 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Opinion
 • Ireland / High Court / [2012] IEHC 251
  WA v Minister for Justice, Equality and Law Reform
  Decision date:
  25 Jun 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found