You are here:

Článok 47 - Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces

Článok 47 - Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces

Každý, koho práva a slobody zaručené právom Únie sú porušené, má za podmienok ustanovených v tomto článku právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom. Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom. Každý musí mať možnosť poradiť sa, obhajovať sa a nechať sa zastupovať. Právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky v prípade, ak je táto pomoc potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti.

 • Netherlands / Council of State, Administrative Jurisdiction Division / 201301173/1
  The Association of Owners of Securities and others v the Minister of Finance
  Decision date:
  25 Feb 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Netherlands / The Administrative Jurisdiction Division of the Council of State
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  ECLI (European case law identifier):
  NL:RVS:2013:BZ2265
 • CJEU - C 472/11 / Judgment
  Banif Plus Bank
  Decision date:
  21 Feb 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - T 492/10 / Judgment
  Melli Bank v Council
  Decision date:
  20 Feb 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • Latvia / Civil Cases Department of the Senate of the Supreme Court / SKC-1/2013
  Company v Latvian courts
  Decision date:
  13 Feb 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Latvia / Civil Cases Department of the Senate of the Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Romania / High Court of Cassation and Justice / 1115/1259/2010/a1
  The Piteşti Local City Council, The Municipality of Piteşti, The Romanian Government v SC AXPO Energy România S.A., SCP PROSOLVENŢA IPURL, SC TRUST AXA IPURL, SC TERMOFICARE 2000 SA, SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA.
  Decision date:
  07 Feb 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Romania / High Court of Cassation and Justice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Energy
 • Germany / Federal Finance Court / X K 11/12
  Man v Federal state of Berlin
  Decision date:
  06 Feb 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Finance Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
 • CJEU - T 494/10 / Judgment
  Bank Saderat Iran v Council
  Decision date:
  05 Feb 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 175/11 / Judgment
  H.I.D., B.A. v Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland
  Decision date:
  31 Jan 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-418/11 / Opinion
  Texdata Software GmbH
  Decision date:
  31 Jan 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:50
 • CJEU - C 396/11 / Judgment
  Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa v Ciprian Vasile Radu
  Decision date:
  29 Jan 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found