You are here:

Článok 47 - Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces

Článok 47 - Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces

Každý, koho práva a slobody zaručené právom Únie sú porušené, má za podmienok ustanovených v tomto článku právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom. Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom. Každý musí mať možnosť poradiť sa, obhajovať sa a nechať sa zastupovať. Právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky v prípade, ak je táto pomoc potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti.

 • CJEU - Joined cases C 584/10 P, C 593/10 P and C 595/10 P / Judgment
  Commission v Kadi
  Decision date:
  18 Jul 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • Portugal / Constitutional Court / 117/12
  A. Limited and B.
  Decision date:
  15 Jul 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Portugal / Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - C 439/11 P / Judgment
  Ziegler SA v European Commission
  Decision date:
  11 Jul 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 439/11 P / Opinion
  Ziegler SA v European Commission
  Decision date:
  11 Jul 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Opinion
 • Slovakia / Regional Court of Prešov / 3Co/83/2012
  EOS KSI Slovensko v L.P.
  Decision date:
  03 Jul 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Slovakia / Regional Court of Prešov
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Consumers
  ECLI (European case law identifier):
  SK:KSPO:2013:8712209496.1
 • CJEU Case C-93/12 / Judgment
  ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov v Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ‘Zemedelie’ – Razplashtatelna agentsia
  Decision date:
  27 Jun 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • Slovakia / Constitutional Court / II. ÚS 499/2012-47
  Company R v Supreme Court
  Decision date:
  10 Jun 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Slovakia / Constitutional Court of the Slovak Republic
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Consumers
 • CJEU - C-183/12 P / Judgment
  Ayadi v Commission
  Decision date:
  06 Jun 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of Justice of the European Union / Tenth Chamber
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 183/12 P / Judgment
  Ayadi v Commission
  Decision date:
  06 Jun 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Tenth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 300/11 / Judgment
  ZZ v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  04 Jun 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of Justice of the European Union / Grand Chamber
  Type:
  Decision

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found