You are here:

Článok 47 - Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces

Článok 47 - Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces

Každý, koho práva a slobody zaručené právom Únie sú porušené, má za podmienok ustanovených v tomto článku právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom. Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom. Každý musí mať možnosť poradiť sa, obhajovať sa a nechať sa zastupovať. Právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky v prípade, ak je táto pomoc potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti.

 • Denmark / National Tax Tribunal / 04-0002640
  The Danish Customs and Tax Administration (SKAT) v a company doing wholesale of wine
  Decision date:
  04 Jun 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Danish National Tax Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
 • CJEU - C - 58/12 P/ Opinion
  Groupe Gascogne SA v. European Commission
  Decision date:
  30 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  OPINION OF ADVOCATE GENERAL
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 168/13 PPU / Judgment
  Jeremy F
  Decision date:
  30 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Second chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:358
 • CJEU - C 40/12 P / Opinion
  Gascogne Sack Deutschland GmbH, formerly Sachsa Verpackung GmbH v European Commission
  Decision date:
  30 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 239/12 P / Judgment
  Abdulbasit Abdulrahim v Council of the European Union and European Commission
  Decision date:
  28 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • Spain / Supreme Court, First Chamber / 241/2013
  Association of Users of Bank Services [Asociación de Usuarios de los Servicios Bancarios, Ausbanc Consumo] Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito (today Cajas Rurales Unidas, S.C.C.) and Caja de Ahorros de Galicia, Vigo, Orense y Pontevedra (today NCG banco S.A.U.)
  Decision date:
  09 May 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Spain / Supreme Court, First Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Consumers
 • CJEU - C 508/11 P / Judgment
  Eni SpA v European Commission
  Decision date:
  08 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 501/11 P / Opinion
  Schindler Holding Ltd and Others v European Commission and Others
  Decision date:
  18 Apr 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Opinion
 • Netherlands / Administrative Jurisdiction Division of the Council of State / 201209288/1/V3
  Appellant (the alien) vs the Minister for Immigration, Integration and Asylum
  Decision date:
  17 Apr 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Netherlands / Administrative Jurisdiction Division of the Council of State
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  NL:RVS:2013:BZ8388
 • CJEU - C 625/11 P and C 626/11 P / Opinion
  Polyelectrolyte Producers Group and SNF v ECHA
  Decision date:
  21 Mar 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of Justice of the European Union - Advocate General
  Type:
  Opinion

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found