You are here:

47. pants - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu

47. pants - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu

Ikvienai personai, kuras tiesības un brīvības, kas garantētas Savienības tiesībās, tikušas pārkāptas, ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, ievērojot nosacījumus, kuri paredzēti šajā pantā. Ikvienai personai ir tiesības uz taisnīgu, atklātu un laikus veiktu lietas izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā, tiesību aktos noteiktā tiesā. Ikvienai personai ir iespējas saņemt konsultāciju, aizstāvību un pārstāvību. Juridiskā palīdzība tiek sniegta tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu, ciktāl šī palīdzība ir nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu tiesiskuma īstenošanu.

 • CJEU - Joined Cases C 478/11 P to C 482/11 P / Opinion
  Gbagbo, Koné, Boni-Claverie, Djédjé and N’Guessan v Council of the European Union
  Decision date:
  19 Dec 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2012:831
 • CJEU - C-370/12 / Judgment
  Thomas Pringle v Government of Ireland and Others
  Decision date:
  27 Nov 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Full Court)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2012:756
 • CJEU - C 277/11 / Judgment
  M. M. v Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General
  Decision date:
  22 Nov 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 334/12 RX‑II / Opinion
  Oscar Orlando Arango Jaramillo and Others v European Investment Bank
  Decision date:
  21 Nov 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 199/11 / Judgment
  Europese Gemeenschap v Otis NV and Others
  Decision date:
  06 Nov 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 260/11 / Opinion
  The Queen, on the application of David Edwards, and Other v Environment Agency and Others
  Decision date:
  18 Oct 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 396/11 / Opinion
  Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa v Ciprian Vasile Radu
  Decision date:
  18 Oct 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 399/11 / Opinion
  Criminal proceedings against Stefano Melloni
  Decision date:
  02 Oct 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 300/11 / Opinion
  ZZ v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  12 Sep 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 175/11 / Opinion
  H.I.D., B.A. v Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland
  Decision date:
  06 Sep 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion

61 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found