You are here:

Článok 47 - Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces

Článok 47 - Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces

Každý, koho práva a slobody zaručené právom Únie sú porušené, má za podmienok ustanovených v tomto článku právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom. Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom. Každý musí mať možnosť poradiť sa, obhajovať sa a nechať sa zastupovať. Právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky v prípade, ak je táto pomoc potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti.

 • Estonia / Supreme Court, Administrative Chamber / 3-3-1-2-13
  AS Liivimaa Lihaveis v Estonian-Latvian Monitoring Committee
  Decision date:
  21 Mar 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Administrative Chamber of the Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - T 495/10 / Judgment
  Bank Saderat plc v Council of the European Union
  Decision date:
  20 Mar 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Decision
 • Austria / Highest Administrative Court / 2012/15/0021
  Claimant v Tax office
  Decision date:
  19 Mar 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Highest Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
 • CJEU - C 509/11 / Opinion
  ÖBB Personenverkehr AG
  Decision date:
  14 Mar 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 93 /12 / Opinion
  ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov v Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ‘Zemedelie’ – Razplashtatelna agentsia
  Decision date:
  14 Mar 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU Case C-93/12 / Opinion
  ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov v Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» - Razplashtatelna agentsia
  Decision date:
  14 Mar 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Agriculture
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:172
 • Austria / Supreme Court / 8Ob7/13G
  Two enterprises
  Decision date:
  04 Mar 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Energy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:AT:OGH0002:2013:0080OB00007.13G.0304.000
 • CJEU - C 334/12 RX‑II / Judgment
  Oscar Orlando Arango Jaramillo and Others v European Investment Bank
  Decision date:
  28 Feb 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 399/11 / Judgment
  Stefano Melloni v Ministerio Fiscal
  Decision date:
  26 Feb 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Grand Chamber)
 • Hungary / Supreme Court / Kfv.III.37.666/2012/27
  Three mobile operators v state authority entitled to utilize radio frequencies owned by the state
  Decision date:
  26 Feb 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Curia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Audiovisual and media

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found