You are here:

Článok 47 - Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces

Článok 47 - Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces

Každý, koho práva a slobody zaručené právom Únie sú porušené, má za podmienok ustanovených v tomto článku právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom. Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom. Každý musí mať možnosť poradiť sa, obhajovať sa a nechať sa zastupovať. Právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky v prípade, ak je táto pomoc potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti.

 • CJEU Case C-688/18 / Judgment
  Criminal proceedings against TX and UW
  Decision date:
  13 Feb 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Sixth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:94
 • Slovakia / Constitutional Court / I. ÚS 183/2019-194
  claimant: XX, an individual, Hungarian national, against the defendant: General Prosecutors Office of the Slovak Republic (hereinafter only as “General Prosecutors Office”)
  Decision date:
  11 Feb 2020
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:SK:USSR:2020:1.US.183/2019
 • CJEU Joined Cases C-515/17 P and C-561/17 P / Judgment
  Uniwersytet Wrocławski and Republic of Poland v Research Executive Agency
  Decision date:
  04 Feb 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:73
 • CJEU Case C-418/19 P / Order
  Silgan Closures GmbH and Silgan Holdings, Inc. v European Commission.
  Decision date:
  29 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:43
 • CJEU Case C-522/18 / Order
  DŚ v Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle
  Decision date:
  29 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:42
 • CJEU Case C-785/18 / Judgment
  GAEC Jeanningros v Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) and Others
  Decision date:
  29 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:46
 • CJEU Case T-402/18 / Judgment
  Roberto Aquino and Others v European Parliament.
  Decision date:
  29 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Sixth chamber, Extended Composition)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2020:13
 • CJEU Case C-658/18 / Opinion
  UX v Governo della Repubblica italiana
  Decision date:
  23 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:33
 • Poland / Supreme Court / BSA I-4110-1/20
  N/A
  Decision date:
  23 Jan 2020
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
 • CJEU Case T-751/18 / Order
  Daimler AG v European Commission
  Decision date:
  22 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2020:5

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found