You are here:

Artikel 4 - Förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling

Artikel 4 - Förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling.

 • CJEU - Joined Cases C-404/15 and C-659/15 PPU / Judgment
  Pál Aranyosi and Robert Căldăraru v Generalstaatsanwaltschaft Bremen
  Decision date:
  05 Apr 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:198
 • CJEU - Joined Cases C-404/15 and C-659/15 PPU / Opinion
  Aranyosi and Căldăraru
  Decision date:
  03 Mar 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:140
 • Czech Republic / Supreme Administrative Court / 5 Azs 7/2016-22
  Plaintiff: S. A. H.
  Decision date:
  25 Feb 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Austria / Supreme Administrative Court / 2015/18/0113
  Asylum seeker from Afghanistan
  Decision date:
  08 Sep 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
 • Finland / Supreme Administrative Court / 22.6.2015/1743 KHO:2015:100
  A v The Finnish Immigration Service
  Decision date:
  22 Jun 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
 • Slovenia / Administrative Court / I U 233/2015
  A. A., A v Ministry of the Interior
  Decision date:
  18 Feb 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Bulgaria / Supreme Cassation Court / 1524/2014
  V.M.B
  Decision date:
  24 Jan 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Cassation Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • ECtHR / Application no. 29217/12 / Judgment
  Tarakhel v Switzerland
  Decision date:
  04 Nov 2014
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2014:1104JUD002921712
 • CJEU - C 394/12 / Judgment
  Shamso Abdullahi v Bundesasylamt
  Decision date:
  10 Dec 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-4/11 / Judgment
  Bundesrepublik Deutschland v Kaveh Puid
  Decision date:
  14 Nov 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration

49 results found

0 results found

11 results found

0 results found

8 results found

0 results found