You are here:

Článek 13 - Svoboda umění a věd

Umělecká tvorba a vědecké bádání nesmějí být omezovány. Akademická svoboda musí být respektována.

0 results found

44 results found

7 results found

0 results found

5 results found

0 results found