You are here:

13. pants - Humanitāro un eksakto zinātņu brīvība

13. pants - Humanitāro un eksakto zinātņu brīvība

Pētījumi humanitārajās un eksaktajās zinātnēs ir brīvi. Tiek respektēta akadēmiskā brīvība.

0 results found

44 results found

7 results found

0 results found

5 results found

0 results found