You are here:

Článek 16 - Svoboda podnikání

Svoboda podnikání se uznává v souladu s právem Unie a vnitrostátními zákony a zvyklostmi.

46 results found

0 results found

1 results found

0 results found

2 results found

0 results found