You are here:

Член 16 - Свобода на стопанската инициатива

Член 16 - Свобода на стопанската инициатива

Свободата на стопанската инициатива се признава в съответствие с правото на Съюза и с националните законодателства и практики.

46 results found

0 results found

1 results found

0 results found

2 results found

0 results found