You are here:

Článek 53 - Úroveň ochrany

Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno jako omezení nebo narušení lidských práv a základních svobod, které v oblasti své působnosti uznávají právo Unie, mezinárodní právo a mezinárodní smlouvy, jejichž stranou je Unie nebo všechny členské státy, včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a ústavy členských států.

 • CJEU - C 399/11 / Opinion
  Criminal proceedings against Stefano Melloni
  Decision date:
  02 Oct 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
  Type:
  Opinion
 • ECtHR / Application nos. 52562/99 and 52620/99 / Judgment
  Sørensen and Rasmussen v. Denmark
  Decision date:
  11 Jan 2006
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2006:0111JUD005256299

18 results found

0 results found

0 results found

0 results found