Apie FRA

Esame nepriklausomas žmogaus teisių propagavimo ir apsaugos Europos Sąjungoje kompetencijos centras.
Padedame užtikrinti, kad Europa taptų geresne vieta gyventi ir dirbti. Padedame ginti visų ES gyvenančių žmonių pagrindines teises.

Skirtingos odos spalvos jauni vyrai ir moterys

Pagrindinės teisės priklauso visiems Europos Sąjungos gyventojams. Nesvarbu, kas esate, kuo tikite ar kaip pasirenkate gyventi.

    Padedame propaguoti ir ginti šias teises, įskaitant:

    • teisę būti nediskriminuojamam dėl amžiaus, negalios ar etninės kilmės
    • teisę į jūsų asmens duomenų apsaugą
    • teisę kreiptis į teismą

    Bendradarbiaujame su vietos ir tarptautinio lygmens suinteresuotaisiais subjektais. Mūsų kolektyvas teikia faktais pagrįstas įžvalgas ir kvalifikuotus patarimus politikos formuotojams ir sprendimų priėmėjams.