FRA
5
March
2014

Smurtas prieš moteris. ES masto apklausa Apibendrinti rezultatai

Smurtas prieš moteris pažeidžia pagrindines moterų teises – orumą, galimybę siekti teisingumo ir lyčių lygybę. Pavyzdžiui, viena iš trijų moterų yra patyrusi fizinį ir (arba) seksualinį smurtą nuo 15 metų amžiaus; viena iš penkių moterų yra patyrusi persekiojimą; kas antra moteris yra patyrusi vieną ar daugiau seksualinio priekabiavimo formą.
Paaiškėjo, kad prievarta paveikia daugelio moterų gyvenimą, tačiau apie ją institucijos sistemingai nepakankamai informuojamos. Todėl oficialūs duomenys neatspindi smurto prieš moteris masto. Ši FRA apklausa yra pirmoji tokio pobūdžio apklausa apie smurtą prieš moteris atlikta visose 28 Europos Sąjungos valstybėse narėse. Ji pagrįsta tiesioginiais pokalbiais su 42 000 moterų visoje Europos Sąjungoje, kurių buvo klausiama apie jų fizinį, seksualinį ir psichologinį smurtą, įskaitant artimoje aplinkoje patirto smurto („smurto šeimoje“) atvejus. Taip pat buvo klausiama apie persekiojimą, seksualinį priekabiavimą ir naujųjų technologijų vaidmenį, susijusį su moterų patiriama prievarta. Be to, buvo klausiama apie vaikystėje patirtą smurtą. Remdamasi išsamiomis išvadomis, FRA siūlo tolesnius siaurais baudžiamosios teisės rėmais neapsiribojančius veiksmus skirtingose su smurtu prieš moteris susijusiose srityse – nuo užimtumo, sveikatos priežiūros iki naujųjų technologijų.