You are here:

Artykuł 11 - Wolność wypowiedzi i informacji

Artykuł 11 - Wolność wypowiedzi i informacji

1. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.

2. Szanuje się wolność i pluralizm mediów.

76 results found

0 results found

8 results found

0 results found

6 results found

0 results found