You are here:

Artikel 11 - Yttrandefrihet och informationsfrihet

Artikel 11 - Yttrandefrihet och informationsfrihet

1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.

2. Mediernas frihet och mångfald ska respekteras.

76 results found

0 results found

8 results found

0 results found

6 results found

0 results found