You are here:

Artykuł 52 - Zakres i wykładnia praw i zasad

1. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie muszą być przewidziane ustawą i szanować istotę tych praw i wolności. Z zastrzeżeniem zasady proporcjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są konieczne i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób. 2. Prawa uznane w niniejszej Karcie, które są przedmiotem postanowień Traktatów, są wykonywane na warunkach i w granicach w nich określonych. 3. W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, które odpowiadają prawom zagwarantowanym w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ich znaczenie i zakres są takie same jak praw przyznanych przez tę konwencję. Niniejsze postanowienie nie stanowi przeszkody, aby prawo Unii przyznawało szerszą ochronę. 4. W zakresie, w jakim niniejsza Karta uznaje prawa podstawowe wynikające ze wspólnych tradycji konstytucyjnych Państw Członkowskich, prawa te interpretuje się zgodnie z tymi tradycjami. 5. Postanowienia niniejszej Karty zawierające zasady mogą być wprowadzane w życie przez akty prawodawcze i wykonawcze przyjęte przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz przez akty Państw Członkowskich, gdy wykonują one prawo Unii, korzystając ze swoich odpowiednich uprawnień. Można się na nie powoływać w sądzie jedynie w celu wykładni tych aktów i kontroli ich legalności. 6. Ustawodawstwa i praktyki krajowe uwzględnia się w pełni, jak przewiduje to niniejsza Karta. 7. Wyjaśnienia sporządzone w celu wskazania wykładni niniejszej Karty są należycie uwzględniane przez sądy Unii i Państw Członkowskich.

 • Estonia / Supreme Court, Criminal Law Chamber / 3-1-1-48-12
  Raivo Paala v Estonia
  Decision date:
  30 May 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Criminal Law Chamber of the Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Fight against fraud
  Taxation
 • Austria / Constitutional Court / U466/11; U1836/11
  Two anonymised Chinese nationals v Austrian Asylum Court (Asylgerichtshof)
  Decision date:
  14 Mar 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:AT:VFGH:2012:U466.2011
 • Austria / Asylum Court / C8 263654-0/2008
  Asylum seeker from China v Austria
  Decision date:
  12 Mar 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Asylum Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • Austria / Asylum Court / D19 423919-1/2012/2E, D19 423918-1/2012-2E
  Asylum seekers from Russia/Chechnya v Federal Asylum Office
  Decision date:
  27 Jan 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Asylum Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • Romania / Constitutional Court / 116D/2011, 374D/2011
  Horia Ciorcilă and Radu Jurcovan / Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, Doina Mărioara Cojocaru and Sergiu Dan Dascăl
  Decision date:
  25 Jan 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Romania / The Romanian Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - Joined cases C 468/10 and C 469/10 / Judgment
  Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) v Administración del Estado
  Decision date:
  24 Nov 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 163/10 / Judgment
  Aldo Patricello
  Decision date:
  06 Nov 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • Austria / Supreme Administrative Court / 6Ob63/11z
  Right to informational self-determination, Dr. M.H. appeal against order of lower court
  Decision date:
  14 Sep 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  Enterprise
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:AT:OGH0002:2011:0060OB00063.11Z.0914.000
 • Italy / Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro / 2940 R.G.
  Maternity benefits for stateless person
  Decision date:
  09 Aug 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Firenze, Employment Section
  Type:
  Decision
 • Portugal / Tribunal Constitucional / Judgment 97/2011
  Scope of article 78a (1) of the Constitutional Court Act
  Decision date:
  09 Feb 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision

30 results found

0 results found

0 results found

0 results found