You are here:

Artykuł 52 - Zakres i wykładnia praw i zasad

1. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie muszą być przewidziane ustawą i szanować istotę tych praw i wolności. Z zastrzeżeniem zasady proporcjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są konieczne i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób. 2. Prawa uznane w niniejszej Karcie, które są przedmiotem postanowień Traktatów, są wykonywane na warunkach i w granicach w nich określonych. 3. W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, które odpowiadają prawom zagwarantowanym w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ich znaczenie i zakres są takie same jak praw przyznanych przez tę konwencję. Niniejsze postanowienie nie stanowi przeszkody, aby prawo Unii przyznawało szerszą ochronę. 4. W zakresie, w jakim niniejsza Karta uznaje prawa podstawowe wynikające ze wspólnych tradycji konstytucyjnych Państw Członkowskich, prawa te interpretuje się zgodnie z tymi tradycjami. 5. Postanowienia niniejszej Karty zawierające zasady mogą być wprowadzane w życie przez akty prawodawcze i wykonawcze przyjęte przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz przez akty Państw Członkowskich, gdy wykonują one prawo Unii, korzystając ze swoich odpowiednich uprawnień. Można się na nie powoływać w sądzie jedynie w celu wykładni tych aktów i kontroli ich legalności. 6. Ustawodawstwa i praktyki krajowe uwzględnia się w pełni, jak przewiduje to niniejsza Karta. 7. Wyjaśnienia sporządzone w celu wskazania wykładni niniejszej Karty są należycie uwzględniane przez sądy Unii i Państw Członkowskich.

 • CJEU - C 293/12 and 594/12 / Opinion
  Digital Rights Ireland
  Decision date:
  12 Dec 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  ADVOCATE GENERAL Cruz Villalón
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 280/12 P / Judgment
  Council v Fulmen and Mahmoudian
  Decision date:
  28 Nov 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 348/12 P / Judgment
  Council v Manufacturing Support & Procurement Kala Naft
  Decision date:
  28 Nov 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 314/12 / Opinion
  UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH and Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH
  Decision date:
  26 Nov 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  OPINION OF ADVOCATE GENERAL
  Type:
  Opinion
 • Czech Republic / The Supreme Administrative Court / 5 Azs 13/2013 - 30
  O. K. v The Ministry for Homeland Security
  Decision date:
  17 Sep 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  The Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • Germany / Hessian Higher Administrative Court / 7 C 897/13.N
  Man v State regulation on authorised inspectors and official experts
  Decision date:
  07 Aug 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Germany / Hessian Higher Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU Case C-176/12 / Opinion
  Association de médiation sociale v Union locale des syndicats CGT and Others.
  Decision date:
  18 Jul 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  ADVOCATE GENERAL
  Type:
  Opinion
 • Czech Republic / The Supreme Administrative Court / 1 Afs 17/2013 – 43
  BS Park II. s.r.o v The appellate financial directorate
  Decision date:
  11 Jul 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  The Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
 • Portugal / Supreme Court of Justice / 149/11.4YFLSB
  AA and BB v Superior Council of the Judiciary
  Decision date:
  26 Jun 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Portugal / Supreme Court of Justice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU - C 300/11 / Judgment
  ZZ v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  04 Jun 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of Justice of the European Union / Grand Chamber
  Type:
  Decision

30 results found

0 results found

0 results found

0 results found