You are here:

Artykuł 52 - Zakres i wykładnia praw i zasad

1. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie muszą być przewidziane ustawą i szanować istotę tych praw i wolności. Z zastrzeżeniem zasady proporcjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są konieczne i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób. 2. Prawa uznane w niniejszej Karcie, które są przedmiotem postanowień Traktatów, są wykonywane na warunkach i w granicach w nich określonych. 3. W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, które odpowiadają prawom zagwarantowanym w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ich znaczenie i zakres są takie same jak praw przyznanych przez tę konwencję. Niniejsze postanowienie nie stanowi przeszkody, aby prawo Unii przyznawało szerszą ochronę. 4. W zakresie, w jakim niniejsza Karta uznaje prawa podstawowe wynikające ze wspólnych tradycji konstytucyjnych Państw Członkowskich, prawa te interpretuje się zgodnie z tymi tradycjami. 5. Postanowienia niniejszej Karty zawierające zasady mogą być wprowadzane w życie przez akty prawodawcze i wykonawcze przyjęte przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz przez akty Państw Członkowskich, gdy wykonują one prawo Unii, korzystając ze swoich odpowiednich uprawnień. Można się na nie powoływać w sądzie jedynie w celu wykładni tych aktów i kontroli ich legalności. 6. Ustawodawstwa i praktyki krajowe uwzględnia się w pełni, jak przewiduje to niniejsza Karta. 7. Wyjaśnienia sporządzone w celu wskazania wykładni niniejszej Karty są należycie uwzględniane przez sądy Unii i Państw Członkowskich.

 • CJEU - Case C-390/12 / Judgment
  Pfleger and Others
  Decision date:
  30 Apr 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:281
 • CJEU - C 293/12 and C 594/12 / Judgment
  Digital Rights Ireland
  Decision date:
  08 Apr 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • Czech Republic / Supreme Administrative Court / 6 As 146/2013 – 44
  H.M. v Police of the Czech Republic, Regional Directorate of the Police of the City of Prague
  Decision date:
  02 Apr 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • Slovakia / Constitutional Court / PL. ÚS 10/2014
  A group of 31 members of Parliament to examine conformity of selected legal provisions of the Act No. 351/2011
  Decision date:
  31 Mar 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Slovakia / Constitutional Court of the Slovak Republic
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • CJEU - C 314/12 / Judgement
  UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH and Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH
  Decision date:
  27 Mar 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - T 256/11 / Judgement
  Ahmed Abdelaziz Ezz, Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin, Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar v Council of the European Union
  Decision date:
  27 Feb 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • Slovenia / Supreme Court / X Ips 413/2012
  Government of the Republic of Slovenia (Ministry of the Interior, the Police) The identity of the plaintiff is not publicly available (due to privacy concerns)
  Decision date:
  26 Feb 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Slovenia / Supreme Court of the Republic of Slovenia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  SI:VSRS:2014:X.IPS.413.2012.
 • Sweden / Supreme Court / 461-11
  BillerudKorsnäs Sweden Ltd v Swedish Environmental Protection Agency
  Decision date:
  25 Feb 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Sweden / Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Environment
 • United Kingdom / Court of Appeal, civil division / EWCA Civ 7; Q.B. 820; 2 W.L.R. 791; 3 All E.R. 587; 2 C.M.L.R. 49
  ZZ (France) v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  24 Jan 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  United Kingdom / Court of Appeal (Civil Division)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • France / Court of Cassation, Criminal Chamber / 7049 (12-83.579)
  Antoine X v State
  Decision date:
  22 Jan 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Cassation (Criminal Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  ECLI (European case law identifier):
  FR:CCASS:2014:CR07049

30 results found

0 results found

0 results found

0 results found