You are here:

Artykuł 52 - Zakres i wykładnia praw i zasad

1. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie muszą być przewidziane ustawą i szanować istotę tych praw i wolności. Z zastrzeżeniem zasady proporcjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są konieczne i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób. 2. Prawa uznane w niniejszej Karcie, które są przedmiotem postanowień Traktatów, są wykonywane na warunkach i w granicach w nich określonych. 3. W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, które odpowiadają prawom zagwarantowanym w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ich znaczenie i zakres są takie same jak praw przyznanych przez tę konwencję. Niniejsze postanowienie nie stanowi przeszkody, aby prawo Unii przyznawało szerszą ochronę. 4. W zakresie, w jakim niniejsza Karta uznaje prawa podstawowe wynikające ze wspólnych tradycji konstytucyjnych Państw Członkowskich, prawa te interpretuje się zgodnie z tymi tradycjami. 5. Postanowienia niniejszej Karty zawierające zasady mogą być wprowadzane w życie przez akty prawodawcze i wykonawcze przyjęte przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz przez akty Państw Członkowskich, gdy wykonują one prawo Unii, korzystając ze swoich odpowiednich uprawnień. Można się na nie powoływać w sądzie jedynie w celu wykładni tych aktów i kontroli ich legalności. 6. Ustawodawstwa i praktyki krajowe uwzględnia się w pełni, jak przewiduje to niniejsza Karta. 7. Wyjaśnienia sporządzone w celu wskazania wykładni niniejszej Karty są należycie uwzględniane przez sądy Unii i Państw Członkowskich.

 • CJEU - C 601/15 PPU / Judgment
  J. N. v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
  Decision date:
  15 Feb 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Grand Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:84
 • CJEU - C 566/14 P / Opinion
  Jean-Charles Marchiani v European Parliament
  Decision date:
  19 Jan 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:22
 • CJEU Case C-419/14 / Judgment
  WebMindLicenses Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
  Decision date:
  17 Dec 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2015:832
 • Cyprus / Supreme Court / Joint cases 216/14 and 36/2015
  Application of Constantinos Syphantos from Geroskipou regarding the issue of a certiorari order
  Decision date:
  27 Oct 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Cyprus
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • CJEU - C 650/13 / Judgment
  Thierry Delvigne v Commune de Lesparre Médoc and Préfet de la Gironde
  Decision date:
  06 Oct 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Grand Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:648
 • CJEU - C 362/14 / Opinion
  Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner
  Decision date:
  23 Sep 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:627
 • CJEU - C-398/13 P / Judgment
  Inuit Tapiriit Kanatami and Others v European Commission
  Decision date:
  03 Sep 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Fifth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  External trade
 • United Kingdom / Court of Appeal, civil division / A2/2014/4129
  Kiani v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  21 Jul 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • Netherlands / Council of State, Administrative Jurisdiction Division / 201406767/1/A1
  Authority on Road Traffic v defendant
  Decision date:
  15 Jul 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • CJEU - C-157/14 / Opinion
  Neptune Distribution v Minister for Economic Affairs and Finance
  Decision date:
  09 Jul 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Consumers
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:460

30 results found

0 results found

0 results found

0 results found