You are here:

Artykuł 52 - Zakres i wykładnia praw i zasad

1. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie muszą być przewidziane ustawą i szanować istotę tych praw i wolności. Z zastrzeżeniem zasady proporcjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są konieczne i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób. 2. Prawa uznane w niniejszej Karcie, które są przedmiotem postanowień Traktatów, są wykonywane na warunkach i w granicach w nich określonych. 3. W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, które odpowiadają prawom zagwarantowanym w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ich znaczenie i zakres są takie same jak praw przyznanych przez tę konwencję. Niniejsze postanowienie nie stanowi przeszkody, aby prawo Unii przyznawało szerszą ochronę. 4. W zakresie, w jakim niniejsza Karta uznaje prawa podstawowe wynikające ze wspólnych tradycji konstytucyjnych Państw Członkowskich, prawa te interpretuje się zgodnie z tymi tradycjami. 5. Postanowienia niniejszej Karty zawierające zasady mogą być wprowadzane w życie przez akty prawodawcze i wykonawcze przyjęte przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz przez akty Państw Członkowskich, gdy wykonują one prawo Unii, korzystając ze swoich odpowiednich uprawnień. Można się na nie powoływać w sądzie jedynie w celu wykładni tych aktów i kontroli ich legalności. 6. Ustawodawstwa i praktyki krajowe uwzględnia się w pełni, jak przewiduje to niniejsza Karta. 7. Wyjaśnienia sporządzone w celu wskazania wykładni niniejszej Karty są należycie uwzględniane przez sądy Unii i Państw Członkowskich.

 • Finland / Supreme Administrative Court / 20.10.2014/3199 KHO:2014:152
  A and B v The Finnish Immigration Service
  Decision date:
  20 Oct 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  FI:KHO:2014:152
 • CJEU - C 611/12 P / Judgment
  Giordano v Commission
  Decision date:
  14 Oct 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2282
 • Hungary / Constitutional Court / 30/2014 (IX. 30)
  Company v Hugarian Competition Authority
  Decision date:
  30 Sep 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
 • CJEU - C 261/13 P / Opinion
  Peter Schönberger v European Parliament
  Decision date:
  17 Jul 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Jääskinen
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2107
 • CJEU Case C-528/13 / Opinion
  Geoffrey Léger v Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes and Etablissement français du sang
  Decision date:
  17 Jul 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Public Health
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2112
 • Slovenia / Constitutional Court / U-I-65/13-19
  Information Commissioner of the Republic of Slovenia National Assembly of the Republic of Slovenia
  Decision date:
  03 Jul 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Slovenia / Constitutional Court of the Republic of Slovenia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • Finland / Supreme Administrative Court / 26.6.2014/2041 KHO:2014:114
  A v The Finnish Immigration Service
  Decision date:
  26 Jun 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  FI:KHO:2014:114
 • CJEU - C 166/13 / Opinion
  Mukarubega
  Decision date:
  25 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Wathelet
  Type:
  Opinion
 • Poland / Supreme Administrative Court / I ONP 1/14
  W.C. v Mazovian Voivodeship
  Decision date:
  30 May 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Poland / Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - C 129/14 PPU / Judgment
  Zoran Spasic
  Decision date:
  27 May 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Grand Chamber)
  Type:
  Decision

30 results found

0 results found

0 results found

0 results found