You are here:

Artykuł 52 - Zakres i wykładnia praw i zasad

1. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie muszą być przewidziane ustawą i szanować istotę tych praw i wolności. Z zastrzeżeniem zasady proporcjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są konieczne i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób. 2. Prawa uznane w niniejszej Karcie, które są przedmiotem postanowień Traktatów, są wykonywane na warunkach i w granicach w nich określonych. 3. W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, które odpowiadają prawom zagwarantowanym w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ich znaczenie i zakres są takie same jak praw przyznanych przez tę konwencję. Niniejsze postanowienie nie stanowi przeszkody, aby prawo Unii przyznawało szerszą ochronę. 4. W zakresie, w jakim niniejsza Karta uznaje prawa podstawowe wynikające ze wspólnych tradycji konstytucyjnych Państw Członkowskich, prawa te interpretuje się zgodnie z tymi tradycjami. 5. Postanowienia niniejszej Karty zawierające zasady mogą być wprowadzane w życie przez akty prawodawcze i wykonawcze przyjęte przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz przez akty Państw Członkowskich, gdy wykonują one prawo Unii, korzystając ze swoich odpowiednich uprawnień. Można się na nie powoływać w sądzie jedynie w celu wykładni tych aktów i kontroli ich legalności. 6. Ustawodawstwa i praktyki krajowe uwzględnia się w pełni, jak przewiduje to niniejsza Karta. 7. Wyjaśnienia sporządzone w celu wskazania wykładni niniejszej Karty są należycie uwzględniane przez sądy Unii i Państw Członkowskich.

 • Hungary / Supreme Court / Kfv.III.37.666/2012/27
  Three mobile operators v state authority entitled to utilize radio frequencies owned by the state
  Decision date:
  26 Feb 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Curia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Audiovisual and media
 • Germany / Federal Administrative Court / 10 C 23.12
  Pakistani citizen v Federal Office for Migration and Refugees
  Decision date:
  20 Feb 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  DE:BVerwG:2013:200213U10C23.12.0
 • Germany / Federal Administrative Court / BVerwG 10 C 15.12
  Afghan citizen v Federal Office for Migration and Refugees
  Decision date:
  31 Jan 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  DE:BVerwG:2013:310113U10C15.12.0
 • CJEU - C 283/11 / Judgment
  Sky Österreich GmbH v Österreichischer Rundfunk
  Decision date:
  22 Jan 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C - 2583/11 P / Opinion
  Inuit Tapiriit Kanatami and Others v European Parliament and Council of the European Union
  Decision date:
  17 Jan 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - T 590/10 / Judgment
  Thesing and Bloomberg Finance v ECB
  Decision date:
  29 Nov 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 334/12 RX‑II / Opinion
  Oscar Orlando Arango Jaramillo and Others v European Investment Bank
  Decision date:
  21 Nov 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • Austria / Asylum Court / B3 259443-5/2008
  2 asylum seekers from Serbia v Federal Asylum Office
  Decision date:
  23 Oct 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Asylum Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • Austria / Asylum Court / E3 428458-1/2012
  Claimant from Pakistan v Federal Asylum Office
  Decision date:
  23 Oct 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Asylum Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • CJEU - C 396/11 / Opinion
  Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa v Ciprian Vasile Radu
  Decision date:
  18 Oct 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion

30 results found

0 results found

0 results found

0 results found