You are here:

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

 1. Enhver begrænsning i udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes ved dette charter, skal være fastlagt i lovgivningen og skal respektere disse rettigheders og friheders væsentligste indhold. Under iagttagelse af proportionalitetsprincippet kan der kun indføres begrænsninger, såfremt disse er nødvendige og faktisk svarer til mål af almen interesse, der er anerkendt af Unionen, eller et behov for beskyttelse af andres rettigheder og friheder.
 2. De rettigheder, der anerkendes i dette charter, og for hvilke der er fastlagt bestemmelser i traktaterne, udøves på de betingelser og med de begrænsninger, der er fastlagt deri.
 3. I det omfang dette charter indeholder rettigheder svarende til dem, der er sikret ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, har de samme betydning og omfang som i konventionen. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at EU-retten kan yde en mere omfattende beskyttelse.
 4. I det omfang dette charter anerkender grundlæggende rettigheder, således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, skal disse rettigheder fortolkes i harmoni med disse traditioner.
 5. De bestemmelser i dette charter, der indeholder principper, kan gennemføres ved lovgivningsmæssige retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og ved retsakter vedtaget af medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten, under udøvelse af deres respektive kompetencer. De kan kun påberåbes over for en domstol i forbindelse med fortolkning af sådanne retsakter og kontrol af disses lovmedholdelighed.
 6. Der tages fuldt hensyn til national lovgivning og praksis som angivet i dette charter.
 7. Unionens og medlemsstaternes domstole tager behørigt hensyn til de forklaringer, der er udarbejdet som en vejledning ved fortolkningen af dette charter.

 • CJEU - T 187/11 / Judgment
  Mohamed Trabelsi et al. v Council of the European Union
  Decision date:
  28 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 508/11 P / Judgment
  Eni SpA v European Commission
  Decision date:
  08 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
 • Ireland / High Court / [2013] IEHC 246
  EB (A minor suing by her mother and next friend AB), JB (A minor suing by her mother and next friend AB), WB (A minor suing by her mother and next friend AB), AB and FBK v The Minister for Justice and Equality
  Decision date:
  30 Apr 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • CJEU - C 501/11 P / Opinion
  Schindler Holding Ltd and Others v European Commission and Others
  Decision date:
  18 Apr 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:248
 • Netherlands / Administrative Jurisdiction Division of the Council of State / 201209288/1/V3
  Appellant (the alien) vs the Minister for Immigration, Integration and Asylum
  Decision date:
  17 Apr 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Netherlands / Administrative Jurisdiction Division of the Council of State
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  NL:RVS:2013:BZ8388
 • Slovakia / Regional Court of Košice / 7S/215/2012
  GALAFRUIT & CO, s.r.o v Financial Authority of the Slovak Republic
  Decision date:
  22 Mar 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Slovakia / Regional Court of Košice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  SK:KSKE:2013:7012201342.3
 • France / State Council / 352393
  Mrs A, an agent of the Electricity Transmission network v the State
  Decision date:
  13 Mar 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  State Council
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  FR:CESSR:2013:352393.20130313
 • Germany / Higher Administrative Court of Baden-Württemberg / A 9 S 1872/12
  Cameroonian citizen v Federal Office for Migration and Refugees
  Decision date:
  07 Mar 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Higher Administrative Court of Baden-Württemberg
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • CJEU - C 334/12 RX‑II / Judgment
  Oscar Orlando Arango Jaramillo and Others v European Investment Bank
  Decision date:
  28 Feb 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-617/10 / Judgment
  Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson
  Decision date:
  26 Feb 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:105

29 results found

0 results found

0 results found

0 results found