You are here:

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

 1. Enhver begrænsning i udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes ved dette charter, skal være fastlagt i lovgivningen og skal respektere disse rettigheders og friheders væsentligste indhold. Under iagttagelse af proportionalitetsprincippet kan der kun indføres begrænsninger, såfremt disse er nødvendige og faktisk svarer til mål af almen interesse, der er anerkendt af Unionen, eller et behov for beskyttelse af andres rettigheder og friheder.
 2. De rettigheder, der anerkendes i dette charter, og for hvilke der er fastlagt bestemmelser i traktaterne, udøves på de betingelser og med de begrænsninger, der er fastlagt deri.
 3. I det omfang dette charter indeholder rettigheder svarende til dem, der er sikret ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, har de samme betydning og omfang som i konventionen. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at EU-retten kan yde en mere omfattende beskyttelse.
 4. I det omfang dette charter anerkender grundlæggende rettigheder, således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, skal disse rettigheder fortolkes i harmoni med disse traditioner.
 5. De bestemmelser i dette charter, der indeholder principper, kan gennemføres ved lovgivningsmæssige retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og ved retsakter vedtaget af medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten, under udøvelse af deres respektive kompetencer. De kan kun påberåbes over for en domstol i forbindelse med fortolkning af sådanne retsakter og kontrol af disses lovmedholdelighed.
 6. Der tages fuldt hensyn til national lovgivning og praksis som angivet i dette charter.
 7. Unionens og medlemsstaternes domstole tager behørigt hensyn til de forklaringer, der er udarbejdet som en vejledning ved fortolkningen af dette charter.

 • Finland / Supreme Administrative Court / 20.10.2014/3199 KHO:2014:152
  A and B v The Finnish Immigration Service
  Decision date:
  20 Oct 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  FI:KHO:2014:152
 • CJEU - C 611/12 P / Judgment
  Giordano v Commission
  Decision date:
  14 Oct 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2282
 • Hungary / Constitutional Court / 30/2014 (IX. 30)
  Company v Hugarian Competition Authority
  Decision date:
  30 Sep 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
 • CJEU - C 261/13 P / Opinion
  Peter Schönberger v European Parliament
  Decision date:
  17 Jul 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Jääskinen
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2107
 • CJEU Case C-528/13 / Opinion
  Geoffrey Léger v Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes and Etablissement français du sang
  Decision date:
  17 Jul 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Public Health
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2112
 • Slovenia / Constitutional Court / U-I-65/13-19
  Information Commissioner of the Republic of Slovenia National Assembly of the Republic of Slovenia
  Decision date:
  03 Jul 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Slovenia / Constitutional Court of the Republic of Slovenia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • Finland / Supreme Administrative Court / 26.6.2014/2041 KHO:2014:114
  A v The Finnish Immigration Service
  Decision date:
  26 Jun 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  FI:KHO:2014:114
 • CJEU - C 166/13 / Opinion
  Mukarubega
  Decision date:
  25 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Wathelet
  Type:
  Opinion
 • Poland / Supreme Administrative Court / I ONP 1/14
  W.C. v Mazovian Voivodeship
  Decision date:
  30 May 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Poland / Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - C 129/14 PPU / Judgment
  Zoran Spasic
  Decision date:
  27 May 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Grand Chamber)
  Type:
  Decision

29 results found

0 results found

0 results found

0 results found