You are here:

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

 1. Enhver begrænsning i udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes ved dette charter, skal være fastlagt i lovgivningen og skal respektere disse rettigheders og friheders væsentligste indhold. Under iagttagelse af proportionalitetsprincippet kan der kun indføres begrænsninger, såfremt disse er nødvendige og faktisk svarer til mål af almen interesse, der er anerkendt af Unionen, eller et behov for beskyttelse af andres rettigheder og friheder.
 2. De rettigheder, der anerkendes i dette charter, og for hvilke der er fastlagt bestemmelser i traktaterne, udøves på de betingelser og med de begrænsninger, der er fastlagt deri.
 3. I det omfang dette charter indeholder rettigheder svarende til dem, der er sikret ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, har de samme betydning og omfang som i konventionen. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at EU-retten kan yde en mere omfattende beskyttelse.
 4. I det omfang dette charter anerkender grundlæggende rettigheder, således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, skal disse rettigheder fortolkes i harmoni med disse traditioner.
 5. De bestemmelser i dette charter, der indeholder principper, kan gennemføres ved lovgivningsmæssige retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og ved retsakter vedtaget af medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten, under udøvelse af deres respektive kompetencer. De kan kun påberåbes over for en domstol i forbindelse med fortolkning af sådanne retsakter og kontrol af disses lovmedholdelighed.
 6. Der tages fuldt hensyn til national lovgivning og praksis som angivet i dette charter.
 7. Unionens og medlemsstaternes domstole tager behørigt hensyn til de forklaringer, der er udarbejdet som en vejledning ved fortolkningen af dette charter.

 • Germany / Federal Administrative Court / 10 C 23.12
  Pakistani citizen v Federal Office for Migration and Refugees
  Decision date:
  20 Feb 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  DE:BVerwG:2013:200213U10C23.12.0
 • Germany / Federal Administrative Court / BVerwG 10 C 15.12
  Afghan citizen v Federal Office for Migration and Refugees
  Decision date:
  31 Jan 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  DE:BVerwG:2013:310113U10C15.12.0
 • CJEU - C 283/11 / Judgment
  Sky Österreich GmbH v Österreichischer Rundfunk
  Decision date:
  22 Jan 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C - 2583/11 P / Opinion
  Inuit Tapiriit Kanatami and Others v European Parliament and Council of the European Union
  Decision date:
  17 Jan 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - T 590/10 / Judgment
  Thesing and Bloomberg Finance v ECB
  Decision date:
  29 Nov 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 334/12 RX‑II / Opinion
  Oscar Orlando Arango Jaramillo and Others v European Investment Bank
  Decision date:
  21 Nov 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 396/11 / Opinion
  Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa v Ciprian Vasile Radu
  Decision date:
  18 Oct 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • Austria / Austrian Supreme Court / 8 ObA 20/12t
  (a) Österreichischer Gewerkschaftsbund (b) Verband Österreichischer Banken und Bankiers
  Decision date:
  13 Sep 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Austrian Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:AT:OGH0002:2012:008OBA00020.12T.0913.000
 • CJEU - C 71/11 and C 99/11 / Judgment
  Bundesrepublik Deutschland v Y and Z
  Decision date:
  05 Sep 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2012:518
 • CJEU - C 249/11 / Opinion
  Hristo Byankov v Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti
  Decision date:
  21 Jun 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate general
  Type:
  Opinion

29 results found

0 results found

0 results found

0 results found