You are here:

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

 1. Enhver begrænsning i udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes ved dette charter, skal være fastlagt i lovgivningen og skal respektere disse rettigheders og friheders væsentligste indhold. Under iagttagelse af proportionalitetsprincippet kan der kun indføres begrænsninger, såfremt disse er nødvendige og faktisk svarer til mål af almen interesse, der er anerkendt af Unionen, eller et behov for beskyttelse af andres rettigheder og friheder.
 2. De rettigheder, der anerkendes i dette charter, og for hvilke der er fastlagt bestemmelser i traktaterne, udøves på de betingelser og med de begrænsninger, der er fastlagt deri.
 3. I det omfang dette charter indeholder rettigheder svarende til dem, der er sikret ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, har de samme betydning og omfang som i konventionen. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at EU-retten kan yde en mere omfattende beskyttelse.
 4. I det omfang dette charter anerkender grundlæggende rettigheder, således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, skal disse rettigheder fortolkes i harmoni med disse traditioner.
 5. De bestemmelser i dette charter, der indeholder principper, kan gennemføres ved lovgivningsmæssige retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og ved retsakter vedtaget af medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten, under udøvelse af deres respektive kompetencer. De kan kun påberåbes over for en domstol i forbindelse med fortolkning af sådanne retsakter og kontrol af disses lovmedholdelighed.
 6. Der tages fuldt hensyn til national lovgivning og praksis som angivet i dette charter.
 7. Unionens og medlemsstaternes domstole tager behørigt hensyn til de forklaringer, der er udarbejdet som en vejledning ved fortolkningen af dette charter.

 • CJEU - Case C-390/12 / Judgment
  Pfleger and Others
  Decision date:
  30 Apr 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:281
 • CJEU - C 293/12 and C 594/12 / Judgment
  Digital Rights Ireland
  Decision date:
  08 Apr 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • Czech Republic / Supreme Administrative Court / 6 As 146/2013 – 44
  H.M. v Police of the Czech Republic, Regional Directorate of the Police of the City of Prague
  Decision date:
  02 Apr 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • Slovakia / Constitutional Court / PL. ÚS 10/2014
  A group of 31 members of Parliament to examine conformity of selected legal provisions of the Act No. 351/2011
  Decision date:
  31 Mar 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Slovakia / Constitutional Court of the Slovak Republic
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • CJEU - C 314/12 / Judgement
  UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH and Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH
  Decision date:
  27 Mar 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:192
 • CJEU - T 256/11 / Judgement
  Ahmed Abdelaziz Ezz, Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin, Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar v Council of the European Union
  Decision date:
  27 Feb 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • Slovenia / Supreme Court / X Ips 413/2012
  Government of the Republic of Slovenia (Ministry of the Interior, the Police) The identity of the plaintiff is not publicly available (due to privacy concerns)
  Decision date:
  26 Feb 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Slovenia / Supreme Court of the Republic of Slovenia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  SI:VSRS:2014:X.IPS.413.2012.
 • Sweden / Supreme Court / 461-11
  BillerudKorsnäs Sweden Ltd v Swedish Environmental Protection Agency
  Decision date:
  25 Feb 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Sweden / Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Environment
 • United Kingdom / Court of Appeal, civil division / EWCA Civ 7; Q.B. 820; 2 W.L.R. 791; 3 All E.R. 587; 2 C.M.L.R. 49
  ZZ (France) v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  24 Jan 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  United Kingdom / Court of Appeal (Civil Division)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • France / Court of Cassation, Criminal Chamber / 7049 (12-83.579)
  Antoine X v State
  Decision date:
  22 Jan 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Cassation (Criminal Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  ECLI (European case law identifier):
  FR:CCASS:2014:CR07049

29 results found

0 results found

0 results found

0 results found