You are here:

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

 1. Enhver begrænsning i udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes ved dette charter, skal være fastlagt i lovgivningen og skal respektere disse rettigheders og friheders væsentligste indhold. Under iagttagelse af proportionalitetsprincippet kan der kun indføres begrænsninger, såfremt disse er nødvendige og faktisk svarer til mål af almen interesse, der er anerkendt af Unionen, eller et behov for beskyttelse af andres rettigheder og friheder.
 2. De rettigheder, der anerkendes i dette charter, og for hvilke der er fastlagt bestemmelser i traktaterne, udøves på de betingelser og med de begrænsninger, der er fastlagt deri.
 3. I det omfang dette charter indeholder rettigheder svarende til dem, der er sikret ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, har de samme betydning og omfang som i konventionen. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at EU-retten kan yde en mere omfattende beskyttelse.
 4. I det omfang dette charter anerkender grundlæggende rettigheder, således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, skal disse rettigheder fortolkes i harmoni med disse traditioner.
 5. De bestemmelser i dette charter, der indeholder principper, kan gennemføres ved lovgivningsmæssige retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og ved retsakter vedtaget af medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten, under udøvelse af deres respektive kompetencer. De kan kun påberåbes over for en domstol i forbindelse med fortolkning af sådanne retsakter og kontrol af disses lovmedholdelighed.
 6. Der tages fuldt hensyn til national lovgivning og praksis som angivet i dette charter.
 7. Unionens og medlemsstaternes domstole tager behørigt hensyn til de forklaringer, der er udarbejdet som en vejledning ved fortolkningen af dette charter.

 • CJEU - C 293/12 and 594/12 / Opinion
  Digital Rights Ireland
  Decision date:
  12 Dec 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  ADVOCATE GENERAL Cruz Villalón
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 280/12 P / Judgment
  Council v Fulmen and Mahmoudian
  Decision date:
  28 Nov 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 348/12 P / Judgment
  Council v Manufacturing Support & Procurement Kala Naft
  Decision date:
  28 Nov 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 314/12 / Opinion
  UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH and Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH
  Decision date:
  26 Nov 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  OPINION OF ADVOCATE GENERAL
  Type:
  Opinion
 • Czech Republic / The Supreme Administrative Court / 5 Azs 13/2013 - 30
  O. K. v The Ministry for Homeland Security
  Decision date:
  17 Sep 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  The Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • Germany / Hessian Higher Administrative Court / 7 C 897/13.N
  Man v State regulation on authorised inspectors and official experts
  Decision date:
  07 Aug 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Germany / Hessian Higher Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU Case C-176/12 / Opinion
  Association de médiation sociale v Union locale des syndicats CGT and Others.
  Decision date:
  18 Jul 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  ADVOCATE GENERAL
  Type:
  Opinion
 • Czech Republic / The Supreme Administrative Court / 1 Afs 17/2013 – 43
  BS Park II. s.r.o v The appellate financial directorate
  Decision date:
  11 Jul 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  The Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
 • Portugal / Supreme Court of Justice / 149/11.4YFLSB
  AA and BB v Superior Council of the Judiciary
  Decision date:
  26 Jun 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Portugal / Supreme Court of Justice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU - C 300/11 / Judgment
  ZZ v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  04 Jun 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of Justice of the European Union / Grand Chamber
  Type:
  Decision

29 results found

0 results found

0 results found

0 results found